За нас
За нас

ДОБРЕ ДОШЛИ В СВЕТА НА ЕНКАУНТЪР И

КОНСУЛТИРАНЕТО

 С издателската си дейност ние подкрепяме и промотираме иновативни подходи и практики, изграждащи и укрепващи мирните отношения

Разбирането ни за важността на “срещата с другия” се интегрира във всяка една от нашите дейности и услуги.

 

Среща или сблъсък – така най-лесно може да се опише английскят термин Encounter. В разговорния език често с него обозначаваме “срещата” с другите, като забравяме, че срещата има различни измерения: противопоставяне, сблъсък или взаимно привличане. Именно енкаунтър е понятието, което съдържа всяко едно от тях и цялото богатство на “срещата с другия” – един пряк, близък сблъсък с чувствата и интересите на други хора в „тук и сега“, а оттам и със собствените си чувства и интереси.

Срещата с другия е тази, която ни прави “себе си” и способни да градим отношения. 

За повече информация относно нашите консултантски услуги и дейности посетете www.laconference.eu