"Малка книга за модела на кръга" от Кей Пранис

  • Марка: Ла Конферанс

Заглавие: Малка книга за модела на кръга

Подзаглавие: Един нов/стар подход за изграждане на мирни отношения

Автор: Кей Пранис

Издател: Ла Конферанс ООД

Преводач: Иван Сотиров

Брой страници: 104

Размери: 14 / 21 см

ISBN: 978-619-91101-3-3

Малка книга за модела на кръга“ е кратко представяне на омиротворяващи практики, стигнали до нас благодарение на племенните общности в Канада и Северна Америка, съхранили умения и светоглед базиращи се на разбирането за свързаност между всичко и всички. Кей Пранис, ползва примери от собствената си практика, като успява да разкрие неограничените възможности на омиротворяващите кръгове в тяхното приложение: от случаи на криза, конфликт, престъпление, желание за промяна, стремеж за създаване и укрепване на общност – до развитие на екипи и организации. Представя приложението на модела в училище, след стачка, след извършване на криминален акт от дете, при празнуване и фамилни сбирки.

„Книгата разкрива основно практиките на първите хора в Северна Америка, но изследвайки собствената си национална и родова история вие ще откриете, че няма племенни общества без този род практики. Книгата представя различните видове кръгови процеси и може да се ползва като помагало от всеки, който стартира своето обучение във възстановителните практики.

Кей Пранис преподава и пише за процеса, създаващ мирен диалог, известен като “Омиротворяващи кръгове”. Кей научава за омиротворяващите кръгове, в средата на 90-те, в хода на своята работа, свързана с прилагането на възстановителното правосъдие и практики в правосъдната система на щата Минесота. От 1994 г. до 2003 г. тя заема длъжността „Ръководител планиране на възстановителното правосъдие“ в отдел „Корекции“ - първата подобна позиция, открита в САЩ. След това първоначално въвеждане на омиротворяващите кръгове в правосъдната система на щата, Кей участва в разработването и прилагането на омиротворяващи кръгове в училища, социални служби, църкви, семейства, квартали, културни институти, университети, в общинско планиране и на работното място. Кей е автор и съавтор на няколко книги за кръговете: „Омиротворяващи кръгове - от конфликт към общност“; „Малката книга за кръговите процеси. Един нов / стар подход за омиротворяване“; „Демокрация чрез кръгове - ангажиране на общностите в общественото планиране“; „Сърцето на надеждата“. Ръководство за използване на омиротворяващите кръгове за развитие на емоционална интелигентност, насърчаване на изцелението и изграждане на здравословни отношения“; „Кръг за бъдещето - изграждане на училищна възстановителна общност“. В допълнение към работата си в САЩ, Кей е работила много в Бразилия, Мексико, Коста Рика и Канада.

"Нашите прадеди са се събирали в кръг около огъня. Семействата се събират в кръг около масата. В днешно време ние се учим да се събираме в кръг като общност за да решаваме общностни проблеми, да се подкрепяме един друг, да се свързваме един с друг. Омиротворяващите кръгове се използват в множество контексти. В жилищните райони те се прилагат за подкрепа на засегнатите от престъпления, в училищата, за създаване на позитивен климат в класната стая и за решаване на поведенчески проблеми, на работното място – за справяне с конфликти и в социалните служби, за да се създаде по-цялостна система за подкрепа на хората с трудности в живота.  Централно място в кръга, заема споделянето на личната история. Това усилие показва невероятни резултати в САЩ и Европа, където се прилагат кръговите процеси."

 „Малката книга за модела на кръга“, издавана за първи път на български език, е втората  от поредицата „Малки книги за правосъдие и мирни отношения“ на  La Conference през 2018 – 2020 г.
12,00 лв. 8,00 лв.
Базова цена: 8,00 лв.
Моля, изберете: