"Управление на сигурността" от Николета Атанасова

„Управление на сигурността“ е малка книга с практически насоки за потребители на частни услуги за сигурност или фирми, които биха искали сами да организират охраната си. Книгата е написана през 2008 г.  и представя охраната през призмата на хората, които реално изпълняват услугата; от практиката познават потребностите от сигурност на бизнеса и гражданите, а също  и предимствата и недостатъците на частната охранителна дейност.   

В книгата ще намерите примери от охранителната практика, препоръки какво да изисквате от охранителните фирми, както и принципи и структура как да проектирате  охраната и сигурността, ако сте потребители на охранителни услуги .Книгата разкрива, че същността на дейностите по охрана и сигурност трябва да е 80% превенция и само 20 % реакция на случили се негативни събития. Практически насочена и стегната в изложението, книгата се вписва в заетото ежедневие на   деловите хора, имащи отношение към своята сигурност или тази на работодателите си.

През 2018 г. влезе в сила нов Закон за частната охранителна дейност, но новите положения в него не са толкова съществени, че да изменят философията на частния сектор за сигурност. Въпреки че цитатите в книгата са от ЗЧОД от 2004 г., съдържанието е с практическа насоченост и е запазило актуалност, дори 10 години по-късно.

 

Николета Атанасова, PhD, е изградила професионалната си кариера в сектора на частните услуги за сигурност. Бакалавър по Информационни технологии, Магистър по Мениджмънт  на сигурността и отбраната във Военна академия в София, а през 2018 г. придобива образователно-научна степен Доктор към Института за перспективни изследвания за отбраната във Военна академия в София. Притежава престижния сертификат PRINCE2®.

По времето, когато издава  книгата „Управление на сигурността“ на базата на практическия си опит, Николета Атанасова е редови охранител в голяма корпоративна структура. След това професионалната й кариера се развива бързо – мениджър „Лична охрана“ в ОВЕРГАЗ; основоположник на Електронното наблюдение на осъдени лица в България по проект на  G4S и Министерство на правосъдието; Директор „Сигурност“ за България в международната компания G4S.

От 8 години Николета Атанасова е Председател на Управителния съвет на Българска камара за охрана и сигурност и участва активно в проекти и инициативи за подобряване средата за бизнес на охранителните фирми и структури за сигурност. Член е на Българска стопанска камара.

4,80 лв.
Базова цена: 4,80 лв.
Моля, изберете: