Електронният мониторинг на осъдени лица в България

  • Марка: Ла Конферанс

Заглавие: „Електронният мониторинг на осъдени лица в България“

Подзаглавие: Приложение и перспективи

Автор: Николета Атанасова

Издател: Ла Конферанс ООД

Брой страници: 136

Размери: 14,5 / 21 см

ISBN: 978-619-91101-1-9

Баркод: 978-619-91101-1-9

Цена: 17.00

Монографията „Електронният мониторинг на осъдени лица в България – приложение и перспективи“ съдържа научените уроци по време на пилотното въвеждане на електронния мониторинг на осъдени лица през 2014 – 2015, в България. Представя обобщени данни и опит, с което полага основите на теорията на електронното наблюдение в нашата страна и ще подпомогне обучението на специалисти и на кадри, които ще са ангажирани с тази дейност. Електронният мониторинг е съвременно и надеждно средство за контрол върху ежедневното поведение на осъдени лица, повишава ефективността на националната система за изпълнение на наказанията и доверието на обществото в българската съдебна и наказателна система.

Николета Атанасова, PhD, е изградила професионалната си кариера в сектора на частните услуги за сигурност. Бакалавър по Информационни технологии, Магистър по Мениджмънт  на сигурността и отбраната във Военна академия в София, а през 2018 г. придобива образователно-научна степен Доктор към Института за перспективни изследвания за отбраната във Военна академия, София. Притежава престижния сертификат PRINCE2®. От 8 години Николета Атанасова е Председател на Управителния съвет на Българска камара за охрана и сигурност и член на Българска стопанска камара.

Монографията „Електронният мониторинг на осъдени лица в България“ е базирана на работата й с Министерство на правосъдието и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ по Проект NFM-2013-BG15-2 „Засилване прилагането на пробационните мерки в съответствие с европейските стандарти и система за електронен мониторинг” по Програма BG 15. Първата издадена книга на Николета Атанасова е „Управление на сигурността“ през 2008 г.

За автора:

 Николета Атанасова, PhD, е изградила професионалната си кариера в сектора на частните услуги за сигурност. Бакалавър по Информационни технологии, Магистър по Мениджмънт  на сигурността и отбраната във Военна академия в София, а през 2018 г. придобива образователно-научна степен Доктор към Института за перспективни изследвания за отбраната във Военна академия, София. Притежава престижния сертификат PRINCE2®. От 8 години Николета Атанасова е Председател на Управителния съвет на Българска камара за охрана и сигурност и член на Българска стопанска камара.

17,00 лв. 11,00 лв.
Базова цена: 11,00 лв.
Моля, изберете: